Bio

En video inspelad 2012 av Kulturhuset i Ekshärad

ett tack till

Tomas Kågström för inspelat avsnitt om

Ekshärads Missionsförsamling och Klarälvskyrkan