Bio

Vid ett besök i Sälje Missionshus Juli 2017 framförde Caroline Björnlund och Mats Nordlund denna sång 
Vi har fått deras tillåtelse att visa den på vår hemsida
Likaså  har Siv Alfvèn som filmade gett oss tillåtelse och rätten att använda filmen
Ett stort tack till  berörda 
Det gamla bönehuset har sedan 30/11 2018 bytt ägare och tillhör inte längre Equmeniakyrkan Ekshärad