Programinnehåll
Aktuellt och kommande verksamhetsprogram

Equmeniakyrkan och Filadelfiaförsamlingen

Vi Önskar Er alla
Gud  rika välsignelse
                        
   

All verksamhet i     

Equmeniakyrkan och Filadelfiaförsamlingen

    är för närvarande      tills vidare pausad

       

     O.B.S.     O.B.S.   O.B.S O.B.S .           

Verksamheten i vår kyrka  är pausad efter de senaste råden från  folkhälsomyndigheten och Region Värmland avseende gällande rekommendationer ang. covid-19 och som gäller  tills vidare.

All offentlig planerad verksamhet är därmed  tills vidare inställd

Om behov önskemål finns kan kontakt tas med vår pastorskandidat Frida Blomqvist

tel: 076-632 33 21

Under tiden som verksamheten är pausad 

har vi börjat med Websända Gudstjänster 

Sändningarna kan ses på Youtube söndagar kl.1200. Detaljer, Se affisch under fliken "Websändningar" 


Du hittar  gudstjänsterna genom

att gå in på  www.youtube.com

och söka på  ”Klarälvsprojektet  Värmland”.

Gudstjänster och inspelningar kan ses söndagar kl. 12.00

Inspelade tillfällen/Gudstjänster-andakter ligger sedan kvar och kan ses när det passar var och en.

Välkommen att dela dessa tillfällen under rådande pandemi               

Detta gäller tills vidare
Aktuell Affisch