Händer i vår Kyrka och bygd

Alla
är Hjärtligt och varmt välkomna att komma med och delta i alla våra samlingar
och samtal om Bibeln och den kristna tron.

Just nu studerar vi

Markusevangeliet

Sammankomst varannan               Onsdag                     

Vid varje samling serveras fika till självkostnadspris.

Känn Dig välkommen att dela gemenskapen och ställa de frågor som Du och vi har.
        
I övrigt hänvisas till planerad
      Programverksamhet             för tider,  tillfällen  vi samlas