Församlingsstyrelse 2019

Bilder på styrelsen kommer inom kort

Det finns ingen video

Orförande

Anders Pernefur

Sekreterare

Åke Eriksson

Kassör

Kjell Sundström

 

Övriga ledarmöter 

Lena Eriksson  

Gunnel Sundström

Astrid Ström

 

 

Styrelse för 2018 Fr vänster; Anders Pernefur, Åke Eriksson, Lena Eriksson, Astrid Ström, Kjell Sundström, Gunnel Sundström,