Församlingsstyrelse

Bilder på styrelsen kommer inom kort

Det finns ingen video

Orförande

Anders Pernefur

Vice Ordförande

Åke Eriksson

Sekreterare 

Kerstin Sundström

Kassör

Kjell Sundström 

Övriga ledarmöter 

Lena Eriksson  

Astrid Ström