Församlingsstyrelse 2018

Det finns ingen video

Orförande

Anders Pernefur

Sekreterare

Åke Eriksson

Kassör

Kjell Sundström

 

Övriga ledarmöter 

Lena Eriksson  

Gunnel Sundström

Astrid Ström

 

 

Styrelse för 2018 Fr vänster; Anders Pernefur, Åke Eriksson, Lena Eriksson, Astrid Ström, Kjell Sundström, Gunnel Sundström, Kenneth Bergqvist