Klarälvskyrkan i Ekshärad Hemsida

GDPR

Equmeniakyrkan Ekshärd Skyddspolicy för personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter enligt lagen om GDPR

Ansvarig för policy och dess hantering och efterlevnad är

Equmeniakyrkan Ekshärad / Kassör

GDPR skall tillämpas och följas i förekommande fall

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation eller GDPR) är den nya dataskyddslagstiftningen för EU och dess medlemsstater. Från och med 25 maj 2018 ersätter den vår tidigare nationella lagstiftning PUL, personuppgiftslagen

Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka skyddet för (levande) fysiska personer avseende behandling av deras personuppgifter.

Enligt GPDR ska alla personuppgifterna vara korrekta.

Det innebär att personuppgifterna måste uppdateras om en person flyttar, byter namn, epostadress, telefonnummer med mera.

Förekomsten av personuppgifter kan härledas till följande funktioner och system för Equmeniakyrkan Ekshärad

 

I förordningen beskrivs också personuppgifter som betraktas som känsliga eller särskilt skyddsvärda och därmed ställer högre krav. Det är exempelvis uppgifter om religiös övertygelse, hälsa och allergi, samt personnummer, skyddade identiteter och uppgifter om barn om detta förekommer

Funktion                          System                              Funktionsansvar            

MedlemsData                    Repet                                  Kassör

                                       Manuell matrikel                  Astrid Ström

Hemsida                          123minsida                           Kassör

Studiecirklar                    Bilda                                    Cirkelledare

Information om denna policy delges på Equmeniakyrkan Ekshärad hemsida

 

 

 

 

 

 

Senaste kommentarer

07.11 | 20:19

Dela gärna sidan vidare